Միջոցառումներ/ցուցահանդեսներ

Միջոցառումներ/ցուցահանդեսներ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ (1)

Չինաստանի ներմուծման և արտահանման տոնավաճառ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ (3)

Հայի գոլֆի մրցաշար

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ (4)

Global Consumer Electronics Expo

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ (5)

Global Consumer Electronics Expo