Արտոնագիր

Ծալովի փակագիծ (X07)

Նոթատետր Համակարգչի բրա

Ծալովի փակագիծ (X08) (1)
Ծալովի փակագիծ (X08) (2)
Նոթբուքի համակարգչի փակագիծ (1)
Նոթբուքի համակարգչի փակագիծ (2)

Նոթատետրի սառեցման դարակ (A2)

Համակարգչի ծալովի բրա

1
2
Համակարգչի ծալովի բրա (1)
Համակարգչի ծալովի բրա (2)

Բարձրացնող բրա

Ծալովի բրա

Ծալովի փակագիծ (X08) (1)
Ծալովի փակագիծ (X08) (2)
Ծալովի փակագիծ (1)
Ծալովի փակագիծ (2)

Ծալովի փակագիծ (1)

Ծալովի փակագիծ (MINI)

Ծալովի փակագիծ (1)
Ծալովի փակագիծ (2)
Ծալովի փակագիծ (1)
Ծալովի փակագիծ (2)

Ծալովի փակագիծ (RN08)

Ծալովի փակագիծ (X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

Ապրանքների տեղադրման բրա կառուցվածքը

Ապրանքների տեղադրման փակագծի կառուցվածքը (1)
Ապրանքների տեղադրման փակագծի կառուցվածքը (2)