R&D ցուցադրում

R&D ցուցադրում

Էքսկուրսիա գործարան (1)

Հետազոտություն և զարգացում

Էքսկուրսիա գործարան (2)

Լազերային կտրում

Էքսկուրսիա գործարան (3)

Թիթեղային արտադրանք

Էքսկուրսիա գործարան (4)

Արտադրանքի արտաքին տեսքի որակի ստուգում

Էքսկուրսիա գործարան (5)

Արտահանման որակի ստուգում

Էքսկուրսիա գործարան (6)

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի հայտնաբերման սարք

Էքսկուրսիա գործարան (7)

Լազերային կտրում

Էքսկուրսիա գործարան (10)

Արտադրական գիծ

Էքսկուրսիա գործարան (11)

Արտադրական գիծ